Kirjalik küsimus E-010986/10 Oreste Rossi (EFD) komisjonile. Metsade kui süsinikdioksiidi sidujate säilitamine