Kirjalik küsimus E-010594/11 Miloslav Ransdorf (GUE/NGL) komisjonile. Energiaturgu valitseva seisundi kuritarvitamine