2012/657/EL: Nõukogu otsus, 22. oktoober 2012 , Regioonide Komitee Austria liikme ja Austria asendusliikme ametisse nimetamise kohta