Kirjalik küsimus E-6917/10 Georgios Papanikolaou (PPE) komisjonile. Direktiiv 2006/123/ΕÜ teenuste kohta siseturul