Euroopa Parlamendi Resolutsioon, 5. mai 2010, tähelepanekutega, mis on Euroopa GNSS Järelevalveameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa