Kohtuasi T-143/12: 30. märtsil 2012 esitatud hagi — Saksamaa versus komisjon