TITJUR Euroopa Kohtu määrus (kaheksas koda), 16. veebruar 2012. # kriminaalasjas versus Raffaele Arrichiello. # Eelotsusetaotlus: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Itaalia. # Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik - Asutamisvabadus - Teenuste osutamise vabadus - Hasartmängud - Kihlveopanuste kogumine spordiüritustel - Kontsessiooni omamise nõue - Järeldused, mis tuleks teha kiidu õiguse rikkumisest kontsessioonide andmisel - 16 300 täiendava kontsessiooni andmine - Võrdse kohtlemise põhimõte ja läbipaistvuse tagamise kohustus - Õiguskindluse põhimõte - Varasemate kontsessionääride kaitse - Siseriiklikud õigusnormid - Kihlveopanuste kogumispunktide vaheline kohustuslik miinimumkaugus - Vastuvõetavus - Kontsessiooni esemeks olevate tegevustega võrdsustatavad piiriülesed tegevused - Siseriiklike õigusnormidega kehtestatud keeld - Vastuvõetavus. # Kohtuasi C-368/11. Arrichiello