Kirjalik küsimus E-000792/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) komisjonile. Hea tava näide Miñarzose ja Cedeira (Galicia) kalanduse jaoks huvipakkuvatel ühiselt hallatavatel merekaitsealadel