SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Za učinkovitejše evropsko odzivanje na nesreče: vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči (Besedilo velja za EGP)