COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Consolidarea răspunsului european în caz de dezastre: rolul protecției civile și al asistenței umanitare (Text cu relevanță pentru SEE)