MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Naar een krachtigere Europese respons bij rampen: de rol van civiele bescherming en humanitaire hulp (Voor de EER relevante tekst)