KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Geresnis Europos reagavimas į nelaimes. Civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos vaidmuo (Tekstas svarbus EEE)