Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Ευρωσταρ Ε.Α.Ε.Α.Ζ. (Eurostar E.A.E.A.Z.) (Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen)