Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2016 av den 9 december 2020 om ändring av bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 vad gäller posterna för Förenade kungariket, Guernsey, Isle of Man och Jersey (Text av betydelse för EES)