Nõukogu määrus (EÜ) nr 1225/2009 30. november 2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (kodifitseeritud versioon)