Kirjalik küsimus E-001815/11 Aldo Patriciello (PPE) nõukogule. Haruldased maavarad