Kohtuasi T-494/12: 14. novembril 2012 esitatud hagi — Biscuits Poult versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Banketbakkerij Merba (Küpsised)