Kohtuasi T-456/10: 1. oktoobril 2010 esitatud hagi — Timab Industries ja CFPR versus komisjon