Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 515/2011 z dnia 25 maja 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy B 6 jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków Tekst mający znaczenie dla EOG