Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 515/2011, 25. mai 2011 , B 6 -vitamiini lubamise kohta kõikide loomaliikide söödalisandina EMPs kohaldatav tekst