Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011 , σχετικά με την έγκριση της βιταμίνης Β6 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ