2012/585/EL: Euroopa Parlamendi otsus, 10. mai 2012 , Euroopa Raudteeagentuuri 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta