TITJUR van Delft jt Euroopa Kohtu määrus (kuues koda), 9. veebruar 2011. # O. Fokkens. # Vastuvõetamatus. # Kohtuasi C-345/09 INT.