Euroopa Andmekaitseinspektori 14. juuni 2012 . aasta arvamuse kokkuvõte ettepanekute kohta võtta vastu Euroopa riskikapitalifondide ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide määrused