Komisjoni määrus (EL) nr 1125/2010, 3. detsember 2010 , millega määratakse kindlaks teravilja sekkumiskeskused ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1173/2009