Kohtuasi T-499/09: Üldkohtu 13. juuli 2011 . aasta otsus — Evonik Industries versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ümardatud küljega purpurpunane ristkülik) (Ühenduse kaubamärk — Ümardatud küljega purpurpunast ristkülikut kujutava ühenduse kujutismärgi registreerimistaotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b))