Kirjalik küsimus E-001890/11 Britta Thomsen (S&D) komisjonile. Rändlustasu (roaming) rahvusvaheliste vete piirkonnas