Kirjalik küsimus E-005834/11 Brian Simpson (S&D) komisjonile. Lennuettevõtjaid käsitlev määrus