Kirjalik küsimus E-001662/11 James Elles (ECR) komisjonile. Kursus, mis toimub 23.–26. novembril 2010 Berliinis: Parem koolitus ohutuma toidu heaks – eksootiliste loomade tervis (TC3)