Kirjalik küsimus E-012451/11 Nessa Childers (S&D) komisjonile. VP/HR – araabia vähemus Iisraelis