Kirjalik küsimus E-009740/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) komisjonile. Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid Campania piirkonnale