Kirjalik küsimus E-008531/11 Maria Eleni Koppa (S&D) komisjonile. VP/HR – Põhja-Kosovo olukord