Kohtuasi C-44/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Session (Scotland), Edinburgh (Šotimaa) 30. jaanuaril 2012 — Andrius Kulikauskas versus Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt