Kohtuasi T-398/11 P: Yvette Barthel jt 25. juulil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 10. mai 2011 . aasta määruse peale kohtuasjas F-59/10: Barthel jt versus Euroopa Kohus