Kohtuasi C-371/10: Euroopa Kohtu (suurkoda) 29. novembri 2011 . aasta otsus (Gerechtshof te Amsterdami (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — National Grid Indus BV versus Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Äriühingu juhtimise tegeliku keskuse üleviimine asutamise liikmesriigist teise liikmesriiki — Asutamisvabadus — ELTL artikkel 49 — Sellise äriühingu varalt saadud varjatud kapitalikasumi maksustamine, kes viib oma asukoha üle teise liikmesriiki — Maksusumma kindlaksmääramine asukoha üleviimise hetkel — Maksu viivitamatu sissenõudmine — Proportsionaalsus)