Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve - kõik jaod Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012 . aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve projekti kohta (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))