Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 531/2012, 13. juuni 2012 , mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires EMPs kohaldatav tekst