Kirjalik küsimus E-003813/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) komisjonile. Kloonimistehnoloogia kasutamine inimese rinnapiima tootmiseks