Kohtuasi T-221/09: Üldkohtu 15. juuli 2011 . aasta otsus — Ergo Versicherungsgruppe versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi ERGO Group taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk URGO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt B))