Kirjalik küsimus E-9329/10 Gabriel Mato Adrover (PPE) ja Pablo Arias Echeverría (PPE) nõukogule. Kontserni Agroisleña sundvõõrandamine – 5. küsimus