Komisjoni määrus (EL) nr 950/2010, 21. oktoober 2010 , millega kehtestatakse munade eksporditoetused