Kirjalik küsimus E-006728/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) komisjonile. Projekti Raudne Rein Euroopa koordinaator