Kohtuasi T-233/10: Üldkohtu 25. mai 2012 . aasta otsus — Nike International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Demande de JUMPMAN taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk JUMP — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)