Kirjalik küsimus E-3430/10, mille on esitanud Cornelis de Jong (GUE/NGL), Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), Sabine Wils (GUE/NGL) ja Jacky Hénin (GUE/NGL) komisjonile. Oht piiriülese siseveetranspordi väikeettevõttele