Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/459, 19. märts 2015 , millega täpsustatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 577/98 ette nähtud noorte tööturule kaasamist käsitleva lisaküsimustiku tehnilised tunnused 2016. aastaks EMPs kohaldatav tekst