Kirjalik küsimus E-001727/11 Juozas Imbrasas (EFD) komisjonile. Kvalitatiivsed ohutusnõuded romusõidukitelt eemaldatud varuosade korduvkasutamiseks