kohtuasi T-571/18: Üldkohtu 30. aprilli 2019. aasta määrus — YR versus komisjon