Komisjoni määrus (EL) nr 294/2010, 8. aprill 2010 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril