Kirjalik küsimus E-2439/10, mille on esitanud Georgios Papastamkos (PPE) komisjonile. Konkurents energeetikasektoris