Kohtuasi T-137/12: 19. märtsil 2012 esitatud hagi — FunFactory versus Siseturu Ühtlustamise Amet (vibraatorit kujutav ruumiline kaubamärk)